kredyt dla studenta

Kredyt studencki – Wasze przemyślenia i opinie

Kredyt studencki jest swego rodzaju dla osób, które zdecydują się podjąć studia, a którzy nie mają wystarczających środków do utrzymania się podczas edukacji. Głównymi zaletami tego kredytu jest jego oprocentowanie, które wynosi około połowy stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego. Dodatkowo kredytobiorca zaczyna zwracać go dopiero 2 lata po ukończeniu studiów.