Przewalutowanie kredytu – krótkie „how to”

Obecnie kredyty w innej walucie, niż złoty są rzadko zaciągane. Jednak parę lat temu sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. Jak pokazują dane 70% zaciąganych kredytów to były kredyty w obcej walucie, a zwłaszcza we frankach szwajcarskich. Niestety znaczne osłabienie złotego sprawia, że kredyty w walucie obcej nie są atrakcyjne, a osoby, które zaciągnęły wcześniej taki kredyt myślą o jego przewalutowaniu. Ważne jest jednak, żeby przed przewalutowaniem dowiedzieć się, jakie są koszty takiej czynności. Przeważnie znaczną część kosztów przewalutowania zajmują prowizje dla banku.

Zdarzają się jednak banki, które tą usługę bez prowizji. W innych bankach prowizja waha się od 0,8% do 1, 5 % od przewalutowanej kwoty. Zdarza się również sytuacja, w której bank nie pobiera prowizji, ale w aneksie do umowy określa, że w razie przewalutowania pobierana jest określona kwota.

W przypadku zmiany waluty trzeba również liczyć się z różnicą kursu walut w momencie zaciągania kredytu i w przypadku jego przewalutowania. Jeżeli kurs waluty jest wyższy w drugim przypadku trzeba liczyć się z dodatkowymi kosztami. Ponadto do kosztów przewalutowania zalicza się premia spreadowa.

Trzeba liczyć się również z różnicami w oprocentowaniu kredytów. Zazwyczaj kredyty brane w złotówkach oprocentowanie mają znacznie wyższe od tych w innych walutach.  Dlatego zanim podejmie się decyzję o przewalutowaniu warto najpierw dobrze przeanalizować za i przeciw, obliczyć koszty, które poniesie się w razie przewalutowania, czy to się opłaca.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 2]