Przewalutowanie kredytu – krótkie „how to”

Przewalutowanie kredytu – krótkie „how to”

Obecnie kredyty w innej walucie, niż złoty są rzadko zaciągane. Jednak parę lat temu sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. Jak pokazują dane 70% zaciąganych kredytów to były kredyty w obcej walucie, a zwłaszcza we frankach szwajcarskich. Niestety znaczne osłabienie złotego sprawia, że kredyty w walucie obcej nie są atrakcyjne, a osoby, które zaciągnęły wcześniej taki kredyt…

Kredyt studencki – Wasze przemyślenia i opinie

Kredyt studencki – Wasze przemyślenia i opinie

Kredyt studencki jest swego rodzaju dla osób, które zdecydują się podjąć studia, a którzy nie mają wystarczających środków do utrzymania się podczas edukacji. Głównymi zaletami tego kredytu jest jego oprocentowanie, które wynosi około połowy stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego. Dodatkowo kredytobiorca zaczyna zwracać go dopiero 2 lata po ukończeniu studiów.